Atsakomybės ribojimas

Ši svetainė priklauso ir yra administruojama „Logistics123, UAB” ir/ar jos filialų.


Naudodami šią svetainę, sutinkate su terminais ir sąlygomis, nurodytais žemiau.

1. Autorinės teisės

  1. Autorinės teisės į šioje interneto svetainėje pateiktą medžiagą ir programinę įrangą priklauso firmai “Logistics123”. 
  1. “Logistics123” leidžia vartotojams peržiūrėti ir atsisiųsti medžiagą iš šios svetainės tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Šis leidimas nesuteikia jokių teisių į medžiagas ar įrangą. 

  1. Be to, leidimas yra suteiktas su šiais apribojimais: 
  1. 1. Turi būti išlaikytas nurodymas apie autorių teises ir kitas saugomas teises. 
  1. 2. Joks medžiagos pakeitimas neleidžiamas. 
  1. 3. Medžiagos negalima kopijuoti, atkurti, transliuoti, perduoti arba perleisti bet kokiu būdu. 

2. Prekių ženklai 

  1. Prekių ženklai ir logotipai, pateikti šioje svetainėje, yra “Logistics123” nuosavybė. Vartotojas neturi jokios licencijos ar leidimo naudoti prekių ženklus ir/ar logotipus be aiškaus “Logistics123” sutikimo. 

3. Tarptautiniai vartotojai, taikytina teisė ir vieta 

  1. “Logistics123” negarantuoja, kad šiame tinklalapyje nurodytas medžiagas arba aprašytus produktus galima įsigyti visose šalyse. 

  1. Šie terminai ir sąlygos yra taikomos pagal Danijos teisę. Ginčai, susiję su šiomis sąlygomis ir su iš šios svetainės naudojimu, turi būti sprendžiami Koldinge, Danijos teisme. 

4. Privatumo politika 

  1. “Logistics123” gerbia kiekvieno asmens, kuris apsilanko “Logistics123” svetainę, privatumą. Privatumo politika apibrėžia, kaip “Logistics123” gali rinkti ir naudoti informaciją. 


4.1. Asmeniniai duomenys 

  1. “Logistics123” neidentifikuoja asmens duomenų (t.y. vartotojo vardo, adreso, telefono numerio, arba el. pašto adreso) “Logistics123” interneto svetainėje, išskyrus atvejus, kai vartotojas pats pateikia tokius duomenis “Logistics123”. Jei vartotojas nenori užregistruoti savo asmens duomenų, jis turi neteikti šios informacijos “Logistics123”. 
  1. Jei vartotojas pateikia savo asmens duomenis “Logistics123”, “Logistics123” gali saugoti ir vėliau apdoroti šiuos duomenis pagal vartotojo specifinius poreikius, ir taip gerinti “Logistics123” produktus ir paslaugas. “Logistics123” arba trečioji šalis, pvz., paslaugų centras, gali naudoti šią informaciją norėdami susisiekti su vartotoju ir/arba pasiūlyti trečiosioms šalims neidentifikuojamus asmeninius duomenis apie “Logistics123” tinklalapio lankytojus. 

4.2. Kiti duomenys

  1. “Logistics123” retkarčiais automatiškai renka informaciją, kuri nėra asmeniškai identifikuojama, pvz., apie vartotojo naršyklės tipą ir operacinę sistemą, taip pat domeno, iš kurio vartotojas atėjo, vardą, kai vartotojas apsilankė “Logistics123” svetainėje. 

5. Atleidimas nuo atsakomybės 
Visas šios svetainės turinys, įskaitant informaciją, medžiagą, funkcijas ir programinę įrangą, yra prieinamas toks,koks yra, be jokios aiškios ar numanomos bet kokios rūšies garantijos, atsižvelgiant į naudojimo, taikymo, ar tinkamumo konkretiems tikslams.

  1. “Logistics123” negarantuoja, kad informacija šioje svetainėje yra teisinga, ar išbaigta. “Logistics123” taip pat negarantuoja rekomendacijų, vertinimų, instrukcijų ar kitos informacijos, kuri yra prieinama dėl arba per šią svetainę, patikimumo. “Logistics123” bet kuriuo metu gali atlikti informacijos, paslaugų ir programinės įrangos, kuri yra prieinama šioje svetainėje, pakeitimus, taip pat čia aprašytų produktų pakeitimus, ir “Logistics123” neprisiima jokios atsakomybės. 
  Naudotojas naudoja šią svetainę savo rizika. Jokiomis aplinkybėmis “Logistics123” neatsako už nuostolius, kurie gali būti siejami su šios svetainės naudojimu (ar negalėjimu naudotis), taip pat informacijos, paslaugų ar programinės įrangos, kuri yra prieinama tinklalapyje, veikimo sutrikimais, klaidomis arba neveikimu. Taip pat “Logistics123” negali būti traukiama atsakomybėn už virusus dėl svetainės naudojimo.